Hundkex

Fantastiskt vacker i både rabatt och till snitt, med sitt mörka bladverk och högt svajande blomsterklasar.