Clarkia

Clarkian med sina höga spiror översållade med rosenliknande blomster är en mycket vacker och uppskattad utfyllnad i bukett och arrangemang.