Harört

Harört är en vacker utfyllnad i bukett och arrangemang, både färsk och torkad, med sina flergrenade stjälkar full av blomster.De blommar med små "buketter" i en snygg gulgrön ton, omgivna av blad i olika färger beroende på sort.