JORDNÄRA FRÖER
Välkommen till Jordnära Fröer - där drömmar gror. Botanisera bland unika och vackra blomsterfröer till att odla ettåriga sommarblommor, för blomstrande odlingsglädje i din trädgård och snittblomsodling.


"To see things in the seed, that is genius." — Lao Tzu


Blomstrande odlingsglädje

Vi tror att alla kan odla. Vi tror också på naturens glädjande kraft, den ger inspiration och skänker lugn. Därför vill vi inspirera till odlingslugn - att var blomma har sin tid och att vem du än är så kan du odla, oavsett odlingsyta. Även det minsta frö har en vacker blomma i sig ~ nu är det upp till oss att ge det förutsättningar för att växa.
Att vara och arbeta i trädgård och natur startar en process av ett inre arbete med sig själv - att få ge näring åt och vårda det som växer skapar en känsla av meningsfullhet i att också vårda sig själv. Bär du på något litet frö inom dig som väntar på att växa? 
Tillsammans låter vi livet blomstra!